Vyberte si svůj překlad

Časté otázky

Normostrana

Normovaná strana, tedy tzv. normostrana (NS) představuje 1800 úhozů, můžeme si tedy představit stránku, na níž je 30 řádků po 60 úhozech; obvykle jsou ovšem texty formátovány jinak (hustší text, řidší text), takže si k zjištění skutečného rozsahu textu – tedy počtu normostran posloužíme jednoduchým výpočtem (v textovém editoru (Word) si ve Vlastnostech (Soubor) najdeme Statistické údaje - tam sečteme: počet znaků + počet slov + počet odstavců (tak dostaneme počet úhozů), to celé vydělíme 1800 - a tak máme počet normostran.

Používáme makro, které je založeno na tomto výpočtu a je používáno v předních českých agenturách.
Definice normostrany, jak je definována vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2
Definice = 1 NS = 1800 úhozů

Počet úhozů: počet znaků + počet slov + počet odstavců
Výpočet = 1 NS = počet úhozů : 1800

Přibližně stejně vychází i způsob výpočtu užívaný některými agenturami: 1 NS = 1 500 znaků (bez mezer)
Poznámka: Počet normostran výsledného textu (překladu) je zpravidla přibližně o 20 % vyšší.

1 NS představuje průměrně 60-120 minut práce.

Termín dodání překladu

Standardní termín dodání překladu je 5 pracovních dnů včetně dne přijetí objednávky a dne předání hotového překladu. Norma pro překladatele na 1 pracovní den činí 6 normostran textu v běžné zakázce. V případě rozsáhlého překladu jsme schopni rozdělit práci mezi několik překladatelů; vše záleží na domluvě se zákazníkem.

Komerční překlad

Komerční překlad je nejrozšířenějším a nejčastěji poptávaným druhem překladu za úplatu. Komerční překlad se nazývá každý překlad, pro který není požadována tlumočnická doložka, s výjimkou literárních nebo speciálních překladů.

Absence tlumočnické doložky u komerčního překladu nevypovídá nic o jeho kvalitě, ač se to tak může zdát. Kvalitu komerčního překladu ovlivňuje jen a pouze překladatel. Pokud chcete mít jistotu, že za své peníze dostanete adekvátní protihodnotu, svěřte vypracování komerčního překladu prověřené společnosti s tradicí.

Soudní překlady, úřední překlady s ověřením

Soudní překlady, úřední překlady nebo překlady s ověřením, příp. s kulatým razítkem, jsou překlady pevně spojené pečetí s výchozím dokumentem a opatřené tlumočnickou doložkou. Soudní překlady ověří soudem jmenovaný tlumočník, který připojí tlumočnickou doložku opatřenou kulatým razítkem. Soudní překlady musí být nerozlučně spojeny (sešity) s originálem dokumentu nebo jeho notářem ověřenou kopií. Potřebné notářsky ověřené kopie dokumentů zajistíme my.

Soudní překlady, často nazývané jako úřední překlady s ověřením, využijete zejména při překladu oficiálních dokumentů a listin jako jsou certifikáty, diplomy, výpisy z rejstříků nebo rodné listy. Je dobré připomenout, že doba dodání je u soudních překladů obvykle delší, než u překladů komerčních.

Tlumočnická doložka

je zpoplatněné prohlášení soudního tlumočníka o souhlasu překladu s originálem, které je součástí překladu.

Forma textu k překladu

Text k překladu nebo jazykové korektuře můžete dodat v libovolné podobě, elektronickou poštou, poštou doporučeně, osobně nebo kurýrem.

Nejběžnější a nejrychlejší je elektronická pošta. Přijímáme všechny běžné formáty, např. MS Word, Excel, prezentace MS Powerpoint, Adobe Acrobat atd.

Veškeré soubory mohou být ve standardním stavu nebo zkomprimované pomocí programů WINZip, WINRar apod.
Provádíme i skenování dokumentů v libovolných formátech včetně OCR (převod do digitální podoby), zpracování a následné grafické úpravy (tabulky, grafy, obrázky s popisky atd.)

Forma hotového překladu

Forma hotového překladu bude taková, jakou klient požaduje.

  1. Digitální – v elektronické podobě v požadovaném formátu.
  2. Analogová – v kvalitním grafickém zpracování na laserových tiskárnách na kvalitní tisková média.

Korektury

Provádíme různé typy korektur a úprav textů na přání klientů, a to jak překladů, tak i původních textů. Pro korekturu přeloženého textu je nutno dodat i originální znění.

Tlumočení

Tlumočení lze v zásadě rozdělit do tří hlavních kategorií – konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení a úřední tlumočení.

Konsekutivní tlumočení
Konsekutivní tlumočení, někdy nazývané jako následné tlumočení, je tlumočení po částech. Řečník se po určité době vždy na chvíli odmlčí, aby tlumočník mohl publiku předat informace ve svém jazyce.


Simultánní
tlumočení
Při simultánním tlumočení pověřený tlumočník nečeká, až řečník domluví, ale překládá jeho věty ihned. Tlumočník i řečník tak mluví současně. Této metody se využívá např. na konferencích.

Úřední
tlumočení
Úřední tlumočení smí provádět pouze soudní tlumočník registrovaný příslušným krajským soudem ČR a s uděleným oprávněním pro tuto činnost. Je vyžadováno v přítomnosti nějakého úřadu, např. při soudních jednáních, u notáře atp.

Ceny

V případě Vašeho zájmu o naše služby Vám bezplatně zhotovíme předběžnou kalkulaci. Z Vaší strany postačí pouze zaslání textu, např. elektronickou poštou nebo faxem, a my Vám obratem zašleme vyhotovenou cenovou kalkulaci a termín dodání.
Minimální fakturovatelná jednotka: 1 NS.

Slevy Po dohodě můžeme poskytnout individuální slevy a další výhody (např. přednostní zpracování). Na rozsáhlé zakázky s přiměřeným termínem dodání rádi poskytneme množstevní slevy.

Důvěrnost informací

Zachování důvěrnosti získaných informací je pro nás samozřejmostí. Všichni naši spolupracovníci jsou smluvně vázáni mlčenlivostí o všech informacích uvedených v jednotlivých zakázkách.

Technické překlady

Nabízíme Vám kvalitní technické překlady v profesionální kvalitě. V oblasti technických textů máme rozsáhlé zkušenosti. Můžeme Vám také nabídnout široké zázemí našich překladatelů, proto je vždy naše práce odvedena v odpovídající kvalitě a dle časového termínu. Kontaktujte nás a svěřte nám návody, postupy či jiné technické překlady.

Jaké technické překlady nám můžete svěřit

Máte zájem o překlad z/do ?
Dejte vědět – obvykle odpovíme do hodiny

Jméno a příjmení * Text zprávy *
Kontaktní e-mail *
Telefon
Dokument pro překlad
* Zvýrazněné položky jsou povinné