KVALITNĚ A LEVNĚ
VYZKOUŠEJTE SI NÁS

Překládáme od 210 Kč / NS. Rádi vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku. Pošlete nám váš překlad k nacenění.

Reference

konicaminolta

Co jsme překládali
Smlouvy, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, certifikáty

Do kterých jazyků
z/do angličtiny

celkem 983 NS

humanic

Co jsme překládali
Nájemní smlouvy, podklady pro školení personálu, informační materiály pro zaměstnance, návody

Do kterých jazyků
z/do němčiny a angličtiny

celkem 4619 NS

psj

Co jsme překládali
Nájemní smlouvy, prohlášení o shodě, odborné technické specifikace, předávací protokoly, cenové nabídky, všeobecné obchodní podmínky

Do kterých jazyků
z češtiny do ruštiny, chorvatštiny, španělštiny, němčiny a angličtiny

celkem 1934 NS

kralovopolska

Co jsme překládali
Výpisy z obchodního rejstříku a osvědčení o DIČ, stanovy,

Do kterých jazyků
z češtiny do arabštiny, polštiny, ruštiny

celkem 105 NS

isan

Co jsme překládali
Katalogy výrobků, návody k montáži a obsluze, reklamní letáky, webové stránky

Do kterých jazyků
z/do nizozemštiny, polštiny, ruštiny, němčiny, angličtiny

celkem 1112 NS

havel holasek partners

Co jsme překládali
Různé právní dokumenty, smlouvy o zprostředkování, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastupování, výpisy z obchodních rejstříků, výpisy z rejstříku trestů

Do kterých jazyků
z/do nizozemštiny, francouzštiny, němčiny, angličtiny, španělštiny, ukrajinštiny

celkem 697 NS

ohl žs

Co jsme překládali
Osvědčení, smlouvy, reference, pracovní posudky, rozvahy, smlouvy, stanovy, zápisy z jednání, bankovní záruky, výpisy z obchodního rejstříku

Do kterých jazyků
z a do ruštiny, ukrajinštiny, angličtiny, rumunštiny, chorvatštiny, srbštiny, italštiny, francouzštiny, polštiny, řečtiny, maďarštiny, němčiny, španělštiny, slovinštiny

celkem 21632 NS

univerzita karlova

Co jsme překládali
Odborné články a texty přednášek

Do kterých jazyků
z češtiny do angličtiny

celkem 249 NS

k4 architects & engineers

Co jsme překládali
Průvodní, souhrnné a technické zprávy ke stavebním projektům, webové stránky, nabídky a korespondence, účetní uzávěrky

Do kterých jazyků
z češtiny do chorvatštiny, španělštiny, němčiny a angličtiny

celkem 3953 NS

Angelini

Co jsme překládali
Odborné články z oblasti medicíny a farmakologie, informační materiály k lékům, webové stránky

Do kterých jazyků
z češtiny do angličtiny a ruštiny

celkem 755 NS

Máte zájem o překlad ?


Cena od 210Kč za normostranu

Nacenění obvykle do 1 hodiny

Jméno a příjmení * E-mail * Telefon
Napište nám vaše požadavky pro překlad *
Dokument pro překlad