KVALITNĚ A LEVNĚ
VYZKOUŠEJTE SI NÁS

Překládáme od 210 Kč / NS. Rádi vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku. Pošlete nám váš překlad k nacenění.

Základní údaje

Název:ABACK linguistic consulting spol. s r.o.
IČ:26278189
DIČCZ26278189
Bankovní spojení:FIO banka
CZK: 2100982266/2010

Historie

Jsme tlumočnická a překladatelská agentura spolupracující jak s tuzemskými, tak i zahraničními partnery. Tradice firmy je datována rokem 1995, kdy se současná spolumajitelka a jednatelka společnosti zaregistrovala jako fyzická osoba. Při vlastní překladatelské práci i vedení užšího okruhu překladatelů zúročila zkušenosti ze své předchozí činnosti vysokoškolského pedagoga na Vojenské akademii i teoretické znalosti ze své vědecké práce, a to zejména problematiky odborného stylu v aspektu překladatelském. Své zkušenosti uplatňuje externích spolupracovníků, na které jsou kladeny ty nejvyšší nároky jak na gramatickou a významovou přesnost a správnou terminologii, tak i na preciznost a včasnost zpracování zakázek.


V roce 2002, kdy došlo ke vzniku právnické osoby – společnosti s ručením omezeným – se v podstatě jednalo pouze o změnu právního statutu; kontinuita činnosti je od r. 1995 nepřerušena, v podstatě s týmž jádrem překladatelského týmu, dlouhodobými zákazníky atd.


Profil společnosti

TECHNIKA – EKONOMIKA – PRÁVO – VĚDA – UMĚNÍ

ABACK linguistic consulting zprostředkovává překlady a tlumočení do/z albánštiny, angličtiny, arabštiny, běloruštiny, bulharštiny, češtiny, čínštiny, dánštiny, finštiny, francouzštiny, hebrejštiny, chorvatštiny, italštiny, japonštiny, latiny, maďarštiny, makedonštiny, němčiny, nizozemštiny, norštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, ruštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, srbštiny, španělštiny, švédštiny, turečtiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, vlámštiny.


Našim cílem je vysoká kvalita, kompletní servis a individuální přístup k zákazníkům. Kontinuita naší práce je zajištěna již více než desetiletou úspěšnou spoluprací se širokým okruhem specializovaných překladatelů a tlumočníků. Nabízíme profesionalitu, zkušenosti s překlady i tlumočením, flexibilitu a dodržování základních principů etiky podnikání. Díky tomu zajišťujeme překlady a tlumočení pro významné české i zahraniční společnosti.


O zajištění trvalého zlepšování veškerých procesů a činností usilujeme pomocí jejich soustavné kontroly a sledování a dalšími postupy v souladu s požadavky normy ISO.

Pomáháme lidem komunikovat!

Realizační tým

Disponujeme stabilním a prověřeným týmem spolupracovníků – překladatelů a tlumočníků. Každoročně je s každým z nich obnovována smlouva o spolupráci.


Náš realizační tým sestává z překladatelů, jimiž jsou převážně vysokoškolsky vzdělaní specialisté v každém požadovaném oboru. Mají značné zkušenosti v oblasti překladatelství, a rovněž odpovídající jazykové vzdělání (filozofická fakulta, jazyková škola atd.), anebo v oboru specializace (tj. v tom oboru, který překládají). Většinou studovali v České republice a kromě toho v zemi, kde se mluví v jazyce, ve kterém překládají. Spolupracujeme s rodilými mluvčími – jako překladateli nebo korektory.


Vzhledem k tomu, že veškeré materiály předložené nám objednavatel považujeme za přísně důvěrné, uzavíráme rovněž s našimi externími překladateli dohodu o důvěrnosti informací.

Systém řízení jakosti – ISO

V roce 2004 jsme získali certifikát kvality ISO 9001:2000. Dodržování normy ISO je ověřováno pravidelnými interními audity a každoročně periodickým auditem. Vzhledem k tomu, že některé velké společnosti nebo instituce ve státech EU a ve světe tento certifikát vyžadují od všech svých dodavatelů i jejich obchodních partnerů, můžeme vám na vyžádání poskytnout notářem ověřenou kopii tohoto dokumentu v českém jazyce či jeho cizojazyčnou verzi podle vaší potřeby.

Máte zájem o překlad ?


Cena od 210Kč za normostranu

Nacenění obvykle do 1 hodiny

Jméno a příjmení * E-mail * Telefon
Napište nám vaše požadavky pro překlad *
Dokument pro překlad