Vyberte si svůj překlad

Politika jakosti

Nejdůležitější je pro nás získání a udržení důvěry našich zákazníků. Proto preferujeme kvalitu před krátkodobým zvýšením zisku. Víme, že úspěch naší práce je podmíněn soustavným vytvářením dobrých pracovních podmínek pro interní zaměstnance i externí spolupracovníky. Naplňování interních směrnic systému jakosti, jejich prohlubování a zdokonalování se projevuje v efektivnosti výsledné práce včetně dodržení sjednaných lhůt dokončení překladatelských prací se zárukou jakosti. K tomu účelu organizujeme průzkum spokojenosti zákazníků, který je pro nás podnětem ke zlepšování naší činnosti. Systém jakosti vyžaduje, aby všichni pracovníci neustále sledovali zavádění nových poznatků do praxe a iniciativně předkládali návrhy na další zdokonalování tohoto systému.

Systém řízení jakosti – ISO

V roce 2004 jsme získali certifikát kvality ISO 9001:2000. Dodržování normy ISO je ověřováno pravidelnými interními audity a každoročně periodickým auditem. Vzhledem k tomu, že některé velké společnosti nebo instituce ve státech EU a ve světe tento certifikát vyžadují od všech svých dodavatelů i jejich obchodních partnerů, můžeme vám na vyžádání poskytnout notářem ověřenou kopii tohoto dokumentu v českém jazyce či jeho cizojazyčnou verzi podle vaší potřeby.

web/iso_s

Certifikát ISO

clanky/ITIV-certifikat_small

Pojištění

Máme rovněž uzavřenu smlouvu o Pojištění profesní odpovědnosti.

Máte zájem o překlad z/do ?
Dejte vědět – obvykle odpovíme do hodiny

Jméno a příjmení * Text zprávy *
Kontaktní e-mail *
Telefon
Dokument pro překlad
* Zvýrazněné položky jsou povinné